Waterschappen

Zorg voor ons water...

Een Waterschap zorgt voor het waterbeheer in een bepaald gebied. De taken die hieronder vallen zijn enerzijds watersysteembeheer en anderzijds zuiveringsbeheer. Sommige waterschappen hebben ook vaarwegen en landwegen in hun beheer. Waterschappen krijgen ook in toenemende mate te maken met recreanten die ze een veilige oversteek willen bieden bij het betreden van hun objecten. Denk hierbij o.a. aan stuwen en gemalen. Dit heeft ertoe geleid dat men is gaan nadenken over een duurzame oplossing die deze veiligheid ook kan garanderen. Glasvezel versterkt kunststof lijkt hierbij dé oplossing te bieden.

Duurzaam, Veilig èn Groen

Glasvezel versterkt kunststof (GVK) vormt bij uitstek een duurzaam alternatief waarbij corrosie en veiligheid gewaarborgd worden. Als voorbeeld noemen we GVK roosters die van origine een concaaf antislip oppervlak hebben waardoor optimale grip verkregen wordt. Daarnaast zorgt het hars tezamen met het weefpatroon van de aanwezige glasvezel voor maximale sterkte. Deze combinatie staat garant voor een lange life-cycle en maakt onderhoud overbodig. 

Wij helpen u graag met het bieden van een passende oplossing!