Tien gouden regels

Ik werk veilig want ik:

1  300_gouden_regel_1_regels_en_procedures.jpg Volg alle geldende regels en procedures.
2 300_gouden_regel_2_pbm.jpg Gebruik de benodigde en voorgeschreven PBM's.
3 300_gouden_regel_3_ingrijpen_onveilige_situatie.jpg Grijp in bij onveilige situaties of bij onacceptabel veiligheidsgedrag.
4 300_gouden_regel_4_controle_werkgebied_op_gevaar.jpg Controleer mijn werkgebied op lokale risico's, mogelijke gevaren en gevaarlijke stoffen.
5 300_gouden_regel_5_valpreventie_en_bescherming.jpg Gebruik valpreventie en -bescherming wanneer en waar nodig volgens de richtlijnen.
6 300_gouden_regel_6_regels_in_verband_met_de_lasten.jpg Respecteer de regels i.v.m. de behandeling van lasten en begeef me nooit onder of vlak bij een hangende last.
7 300_gouden_regel_7_besloten_ruimte_procedure.jpg Respecteer de 'besloten-ruimte procedure'.
8 300_gouden_regel_8_adm_beleid.jpg Houd me aan het alcohol-, drugs- en medicijnbeleid.
9 300_gouden_regel_9_besturing_machines.jpg Bestuur alleen die machines waarvoor ik een geldige opleiding met goed gevolg heb afgerond.
10 300_gouden_regel_10_veiligheidsincidenten_rapporteren.jpg Rapporteer veiligheidsincidenten.